tachograf

Umowa AETR – co to jest, kogo obowiązuje, a kto jest z niej zwolniony?

AETR (fr. Accord europeen relatif au travail des equipages des vehicules effectuant des transports internationaux par route) jest umową dotyczącą pracy przewoźników międzynarodowych, którzy zajmują się transportem lądowym. Zawarta została w Genewie, a jej zapisy zostały wprowadzone w życie dnia 5 stycznia 1976 roku. Do głównych zadań AETR należy przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa panującego na drogach oraz wprowadzenie równych standardów dla wszystkich kierowców, którzy w obrębie tej umowy działają.

Przede wszystkim umowa ta skupia się na określeniu czasu pracy kierowców, którzy kierują pojazdami transportowymi w zakresie międzynarodowym. Ponadto w AETR mowa jest o technicznych aspektach pojazdów oraz zasadach ich eksploatacji. Wszystko to sprawia, że kierowcy zapewnieni mają konkretny czas pracy i nie zostają wykorzystywani przez swoich zleceniodawców. Ponadto jest to swego rodzaju straszak dla osób, które nie chciałyby dostosować się do panujących zaleceń.

W umowie AETR zawarta jest informacja o minimalnym wieku kierowców, którzy wykonywać mogą przewóz drogowy krajowy i międzynarodowy. Ponadto znajdują się tam również informacje dotyczące maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, minimalnego czasu odpoczynku po przebyciu konkretnej ilości kilometrów przez kierowcę. W AETR znajdziemy również nakaz zamontowania urządzeń kontrolnych, które usprawniają pracę kierowców oraz nie pozwalają im przekraczać ustalonych wymogów. Wszystko to sprawia, że kierowca zobligowany jest nie przedłużać czasu swojej pracy, nie skracać przerw po jeździe czy też zwiększać wskazanej prędkości.

Postanowienia umowy AETR nie obowiązują w sytuacji międzynarodowego przewozu drogowego, jeśli masa pojazdu nie przekracza 3,5 tony. Umowa ta nie jest stosowana również, jeśli pojazd transportowy przeznaczony jest do przewozu maksymalnie dziewięciu osób. Następnym przypadkiem, w którym zapisy AETR nie są stosowane to przewóz osób, kiedy trasa całkowita nie przekracza 50 kilometrów. Umowy również nie stosuje się do pojazdów, które są własnością sił zbrojnych, służb pożarniczych, służb ochrony cywilnej oraz porządkowych, a ponadto służb komunalnych oraz środków masowego przekazu.

Zwolnieni z konwencji są również pracownicy akcji ratunkowych, czyli strażacy, policjanci oraz lekarze. Ponadto również wesołe miasteczka i pojazdy cyrkowe są wyłączone z umowy AETR.