Inspekcja Transportu Drogowego – specyfika pracy

Inspekcja Transportu Drogowego to mundurowa formacja, której głównym zadaniem jest kontrola kierowców i pojazdów ciężarowych. Do ich kompetencji należy przede wszystkim sprawdzanie czy pojazdy nie posiadają niedopuszczalnej wagi, która zazwyczaj jest przekraczana poprzez przeładowanie samochodów oraz czy stan techniczny pojazdów jest odpowiedni. Organ, jakim jest inspekcja transportu drogowego powołany został do działania z dniem 6 września roku 2001.

Read more Inspekcja Transportu Drogowego – specyfika pracy