List przewozowy – czym jest i dlaczego jest tak ważny w transporcie?

List przewozowy to dokument, w którym zawarte są wszystkie informacje na temat przewożonego inwentarza, czyli dóbr materialnych, które są transportowane. Ponadto na dokumencie tym znajdują się takie informacje jak adres docelowy, adres nadawcy, niezbędne numery zamówienia, rodzaj przewożonego towaru oraz jego ilość. List przewozowy jest dokumentem, na podstawie którego kontrola celna ma prawo wystawić odpowiednią opłatę przewozową, czyli oclić transport. Dokument ten jest stosowany w transporcie wodnym, lądowym oraz powietrznym.

Read more List przewozowy – czym jest i dlaczego jest tak ważny w transporcie?