Umowa AETR – co to jest, kogo obowiązuje, a kto jest z niej zwolniony?

AETR (fr. Accord europeen relatif au travail des equipages des vehicules effectuant des transports internationaux par route) jest umową dotyczącą pracy przewoźników międzynarodowych, którzy zajmują się transportem lądowym. Zawarta została w Genewie, a jej zapisy zostały wprowadzone w życie dnia 5 stycznia 1976 roku. Do głównych zadań AETR należy przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa panującego na drogach oraz wprowadzenie równych standardów dla wszystkich kierowców, którzy w obrębie tej umowy działają.

Read more Umowa AETR – co to jest, kogo obowiązuje, a kto jest z niej zwolniony?