Inspekcja Transportu Drogowego – specyfika pracy

Inspekcja Transportu Drogowego to mundurowa formacja, której głównym zadaniem jest kontrola kierowców i pojazdów ciężarowych. Do ich kompetencji należy przede wszystkim sprawdzanie czy pojazdy nie posiadają niedopuszczalnej wagi, która zazwyczaj jest przekraczana poprzez przeładowanie samochodów oraz czy stan techniczny pojazdów jest odpowiedni. Organ, jakim jest inspekcja transportu drogowego powołany został do działania z dniem 6 września roku 2001.

Read more Inspekcja Transportu Drogowego – specyfika pracy

Konwencja ADR, czyli przewożenie ładunków niebezpiecznych i zagrażających

Przewożenie niebezpiecznych ładunków nie jest żadną nowością, ponieważ stosowane to było już nawet podczas II wojny światowej. Właśnie po zakończeniu tego konfliktu zbrojnego osoby odpowiedzialne za transport postanowiły ustalić kwestie związane z bezpiecznym transportem towarów niebezpiecznych. Konwencja ADR (fr. Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) określa dokładnie gdzie i jak można przewozić towary niebezpieczne oraz co zasługuje na takowe miano. Konwencja ADR wprowadzona została w Genewie z dniem 30 września 1957 roku. Od tamtej pory zapisy konwencji nowelizowane są co dwa lata, co pozwala być absolutnie na bieżąco.

Read more Konwencja ADR, czyli przewożenie ładunków niebezpiecznych i zagrażających

Umowa AETR – co to jest, kogo obowiązuje, a kto jest z niej zwolniony?

AETR (fr. Accord europeen relatif au travail des equipages des vehicules effectuant des transports internationaux par route) jest umową dotyczącą pracy przewoźników międzynarodowych, którzy zajmują się transportem lądowym. Zawarta została w Genewie, a jej zapisy zostały wprowadzone w życie dnia 5 stycznia 1976 roku. Do głównych zadań AETR należy przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa panującego na drogach oraz wprowadzenie równych standardów dla wszystkich kierowców, którzy w obrębie tej umowy działają.

Read more Umowa AETR – co to jest, kogo obowiązuje, a kto jest z niej zwolniony?

List przewozowy – czym jest i dlaczego jest tak ważny w transporcie?

List przewozowy to dokument, w którym zawarte są wszystkie informacje na temat przewożonego inwentarza, czyli dóbr materialnych, które są transportowane. Ponadto na dokumencie tym znajdują się takie informacje jak adres docelowy, adres nadawcy, niezbędne numery zamówienia, rodzaj przewożonego towaru oraz jego ilość. List przewozowy jest dokumentem, na podstawie którego kontrola celna ma prawo wystawić odpowiednią opłatę przewozową, czyli oclić transport. Dokument ten jest stosowany w transporcie wodnym, lądowym oraz powietrznym.

Read more List przewozowy – czym jest i dlaczego jest tak ważny w transporcie?